Társadalombiztosítás Nyomtatás
Az Alaptörvény biztosítja a Magyarország területén élőknek a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséget, amelyek biztosításához szükséges többek között az egészségügyi intézmények és az orvosi ellátás megszervezése. Az Alaptörvényben deklarált elvek megvalósításához szükséges a társadalombiztosítás rendszere, amely az ország területén tartózkodó természetes személyeket felölelő kockázatközösség, amelyben a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvényben, a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvényben, illetve a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvényben megállapított szabályok szerint a részvétel kötelező. A társadalombiztosítás rendszerében nyújtott ellátások az egészségbiztosítás és a nyugdíjbiztosítás keretében vehetők igénybe.

A társadalombiztosítási ellátások köre:
•    Egészségbiztosítási ellátások:
-    természetbeni ellátások:
-   Egészségügyi szolgáltatás
-   Baleseti egészségügyi szolgáltatás
-    pénzbeli ellátások:
-   terhességi gyermekágyi segély
-   gyermekgondozási díj
-   táppénz
-   baleseti táppénz
-   baleseti járadék
•    Nyugdíjbiztosítási ellátások:
-    saját jogú nyugellátások:
-   öregségi nyugdíj
-   rokkantsági nyugdíj
-   baleseti rokkantsági nyugdíj
-    hozzátartozói nyugellátások:
-   özvegyi nyugdíj
-   árvaellátás
-   szülői nyugdíj
-   baleseti hozzátartozó nyugellátások:
a)    baleseti özvegyi nyugdíj
b)    baleseti árvaellátás
c)    balesti szülői nyugdíj

A társadalombiztosításra vonatkozó fontosabb jogszabályok:

-    1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről
-    1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól
-    1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról
-    1997. évi LXXXII. törvény a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról
-    195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról
-    168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról

A fentiekről bővebben:

Nemzeti Erőforrás Minisztérium: http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma
Nemzeti  Adó- és Vámhivatal: http://www.nav.gov.hu/
https://magyarorszag.hu/