Címlap
Kitűzte a választás időpontját az államfő. Nyomtatás

Kitűzte a választás időpontját az államfő
Április 6-ára tűzte ki Áder János a 2014-es országgyűlési választások időpontját. Az államfő közleményében azt írta: a rövid kampány, az új kormány mihamarabbi megalakulása és a húsvéti ünnepek miatt döntött úgy, hogy április első vasárnapján legyen a választás. A pártok eltérően értékelték a köztársasági elnök döntését, és készen állnak a kampányra.
Az alaptörvény szerint az Országgyűlési választásokat áprilisban vagy májusban kell megtartani. Az elmúlt három voksolás mind április első felében volt, a köztársasági elnök ezért is tűzte ki a lehetséges legkorábbi időpontra, április 6-ára a választás napját. Áder János azt írta, fontos szempont volt, hogy az új Országgyűlés mielőbb megalakulhasson és az is, hogy a több ezer milliárd forintnyi európai uniós fejlesztési forrás felhasználását semmi ne hátráltassa. Az államfő hangsúlyozta, a korai dátum mellett szólt az az érv is, hogy a várhatóan zajos kampány után a húsvéti ünnepek már békében telhetnek.
A Köztársasági Elnöki Hivatal közleményét szó szerint közöljük:
Hazánk demokratikus és alkotmányos berendezkedésének fundamentumát a szabad választás joga és lehetősége jelenti.
Az általános választások időpontjának kitűzését az alaptörvény a köztársasági elnök kizárólagos jogkörébe utalja, meghatározva annak alkotmányos feltételeit is. Alaptörvényünk kimondja: „az országgyűlési képviselők általános választását – az Országgyűlés feloszlása vagy feloszlatása miatti választás kivételével – az előző Országgyűlés megválasztását követő negyedik év április vagy május hónapjában kell megtartani”. További törvényi megkötés az is, hogy a szavazást vasárnap kell tartani, és a választás napja nem eshet a munka törvénykönyve szerinti munkaszüneti napra, továbbá húsvét- és pünkösdvasárnapra.
Az utóbbi három országgyűlési választás alkalmával Magyarország polgárai minden egyes alkalommal április első felében juttathatták kifejezésre akaratukat. Amikor a 2014-es választások kiírásáról döntöttem – e hagyomány tisztelete mellett –, az alábbi négy szempont vezérelt:
1. Magyarország polgárainak jogos elvárása, hogy a választási kampány időszaka ne nyúljon a szükségesnél és indokoltnál hosszabbra. Ezt a szempontot tiszteletre méltó elődeim is fontosnak tartották, amikor kiírták a választások időpontját.
2. Magyarország érdeke – demokráciánk közel két és fél évtizedes történetének közös tapasztalata alapján –, hogy politikai nemzetünk tagjaitól a 2014-ben felhatalmazást kapó új Országgyűlés mielőbb megalakulhasson és az új kormány mielőbb munkához láthasson.
3. Magyarország pillanatai drágák, ezért hazánk polgárai szempontjából kiemelten fontosnak tartom, hogy az Európai Unió új költségvetésében rendelkezésünkre álló, több ezer milliárd forintnyi fejlesztési forrás felhasználását semmi se hátráltassa. Minél előbb lesz új felhatalmazással bíró kormány, a vállalkozások, intézmények, önkormányzatok és családok annál előbb juthatnak hozzá az ország gyarapodását és polgárainak jólétét szolgáló forrásokhoz.
4. Egy ország élete azonban nemcsak a pénzről, a gazdasági lehetőségekről szól, hanem az itt élők békéjéről és nyugalmáról is. Ezért a választások időpontját meghatározó döntésemmel azt is elő kívánom segíteni, hogy – túljutva a politikai pártok versengésével szükségszerűen együtt járó zajos kampányidőszakon – a húsvéti ünnepek lehetőleg már olyan békés és nyugodt keretek között telhessenek, ami mindannyiunk személyes és közös reménye, jogos óhajtása – bármi legyen is a hitünk.
Mindezt figyelembe véve, élve az alaptörvényben a köztársasági elnökre ruházott jogokkal és kötelezettségekkel, a mai napon meghozott elnöki határozatommal az országgyűlési választás időpontját 2014. április 6. napjára tűzöm ki.
Áder János köztársasági elnök

MTI/MNO