Címlap
Tájékoztató az elektronikus úton történő időpontfoglalásról az egyszerűsített honosítási és a visszahonosítási kérelmek benyújtásához Nyomtatás

Budapest, 2010. december 1., szerda

Az Országgyűlés 2010. május 26-án fogadta el a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény (a továbbiakban: Ápt.) módosítását, amely lehetővé teszi 2011. január 1-jétől a határon túli magyarok egyszerűsített, kedvezményes honosítását. (A 2010. évi XLIV. törvény kihirdetve: Magyar Közlöny 89. sz.) A végrehajtási szabályok - a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet - módosításáról a 224/2010. (VIII. 4.) Korm. rendelet gondoskodik (kihirdetve: Magyar Közlöny 127. sz).

 

Az egyszerűsített honosítási kérelmet (és minden állampolgársági kérelmet) a kérelmező (ideértve a Magyarországon élő kérelmezőt is) lakóhelyétől, tartózkodási helyétől függetlenül, választása szerint bármely

  • magyarországi települési - fővárosban a kerületi - önkormányzat polgármesteri hivatal anyakönyvvezetőjéhez,
  • a külön jogszabályban meghatározott körzetközponti jegyző székhelyén működő anyakönyvvezetőhöz,
  • külföldön a magyar konzuli tisztviselőhöz, továbbá
  • a Kormány által kijelölt, az állampolgársági ügyekben eljáró szervhez: a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (BÁH) Regionális Igazgatóságainak ügyfélszolgálatain lehet benyújtani.

A kérelmezők 2010. december 1-től a BÁH Regionális Igazgatóságainak ügyfél-szolgálati irodáiban (www.bmbah.hu honlapon: Ügyintézés - Online időpontfoglalás oldalon) elektronikus úton foglalhatnak időpontot az egyszerűsített honosítási kérelem benyújtásához.

A kérelmezőknek lehetőségük van arra is, hogy Magyarországon a körzetközponti jegyző székhelyén működő anyakönyvvezetőhöz, külföldön a konzuli tisztviselőhöz nyújtsák be a kérelmüket.

Az új honosítási- vagy visszahonosítási, névmódosítási és hazai anyakönyvezési kérelem-nyomtatványokat letölthetik a www.allampolgarsag.gov.hu honlapról.

A kérelmet személyesen, a korlátozottan cselekvőképes, illetőleg a cselekvőképtelen személy nevében törvényes képviselője terjesztheti elő.

Az egyszerűsített honosítási eljárás lefolytatása illeték- és igazgatási szolgáltatási díj mentes.