Címlap
Nemzetközi bűnügyi jogsegély Nyomtatás

A nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló 1996. évi XXXVIII. törvényt alapján speciális szabályok vonatkoznak a Magyarország területén tartózkodó magyar állampolgárokra a kiadatás terén. Ebben az esetben a külföldi államnak – büntetőeljárás lefolytatása vagy szabadságvesztés végrehajtása céljából – csak két esetben adható ki a magyar állampolgár: ha egyidejűleg más államnak is állampolgára és   a Magyarország területén nem rendelkezik lakóhellyel , illetve abban az esetben, ha korábban Magyarországnak azzal a feltétellel adták ki, hogy a büntetőeljárás lefolytatása vagy a büntetés letöltését követően Magyarország továbbadja  annak a harmadik államnak, amelynek a kiadatási kérelmét az őt kiadó külföldi állam engedélyezte azzal, hogy először Magyarországnak adták ki . 
Abban az esetben, ha az igazságügyért felelős miniszter a fent említett ok miatt tagadja meg a kiadatást, az iratokat megküldi a legfőbb ügyésznek a büntetőeljárás megindításának vagy egyéb intézkedésnek a megfontolása céljából.
Fontos megjegyezni, hogy az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2003. évi CXXX. törvény alapján a fenti korlátozások az Európai Unió valamely tagállama által kiadott európai elfogatóparancs esetén nem érvényesülnek, tehát más uniós tagállamnak kötelező átadni a magyar állampolgárokat is, ha egy másik tagállam igazságügyi hatóságai ezt kérik büntetőeljárás lefolytatása   érdekében . Amennyiben az európai elfogatóparancsot egy másik tagállami igazságügyi hatóság szabadságvesztés végrehajtása  érdekében bocsátotta ki, akkor olyan magyar állampolgár esetében, aki a Magyarország területén lakóhellyel rendelkezik, az eljáró Fővárosi Bíróságnak a szabadságvesztés Magyarországon történő végrehajtása iránt kell intézkednie.