Címlap
A Magyarország büntető hatalma Nyomtatás
A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény alapján annak hatálya kiterjed a magyar állampolgár külföldön elkövetett olyan cselekményére, amely a magyar törvény szerint bűncselekmény. Ebből következően a magyar állampolgárokat büntetőjogi felelősség terheli a külföldön elkövetett – a magyar büntető anyagi jogi szabályok által meghatározott – bűncselekmények miatt attól függetlenül, hogy az adott államban a cselekmény büntetendő, vagy sem.