Címlap
A közteherviselés Nyomtatás
Az Alaptörvény értelmében Minden természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet köteles jövedelmi és vagyoni viszonyainak megfelelően a közterhekhez hozzájárulni.

A közterhekhez való hozzájárulás módját és mértékét külön törvények szabályozzák. Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény. A helyi adókról a lakóhely szerint illetékes polgármesteri hivatal honlapján lehet tájékoztatást találni.

A fentiekről bővebben:

Nemzeti Adó-és Vámhivatal : www.nav.gov.hu