Címlap
A honvédelem Nyomtatás
Az Alaptörvény alapján a haza védelme a Magyarország minden állampolgárának kötelessége. Rendkívüli állapot idején vagy ha arról megelőző védelmi helyzetben az Országgyűlés a jelenlévő képviselők kétharmadának szavazatával határoz, a Magyarország területén lakóhellyel rendelkező, nagykorú magyar állampolgár férfiakat – törvényben meghatározottak szerint – hadkötelezettség terheli. Akinek lelkiismereti meggyőződése a katonai szolgálat teljesítésével összeegyeztethetetlen, polgári szolgálatot teljesít. A Magyarország területén lakóhellyel rendelkező, nagykorú magyar állampolgárok számára törvény polgári védelmi kötelezettséget és rendkívüli állapot idejére honvédelmi munkakötelezettséget írhat elő. A természetes személyek, a jogi személyek és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek gazdasági és anyagi szolgáltatás teljesítésére kötelezhetőek.

Jelenleg nincs Magyarországon általános hadkötelezettségen alapuló állandó hadsereg, a Honvédség polgári irányítás alatt álló, függelmi rendszerben működő és centrálisan vezetett fegyveres állami szervezet, békében az önkéntességen, megelőző védelmi helyzetben és rendkívüli állapotban az önkéntességen és az általános hadkötelezettségen alapuló haderő.

A honvédelmi kötelezettség részleteiről a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény nyújt eligazítást.

A fentiekről bővebben:

Honvédelmi Minisztérium: http://www.hm.gov.hu