Címlap
Szociális biztonsághoz való jog Nyomtatás
A Magyarország a rászorulókról kiterjedt szociális intézkedésekkel gondoskodik.
A Magyarország állampolgárainak joguk van a szociális biztonsághoz; öregség, betegség, rokkantság, özvegység, árvaság és önhibájukon kívül bekövetkezett munkanélküliség esetén a megélhetésükhöz szükséges ellátásra jogosultak.
A Magyarország az ellátáshoz való jogot a társadalombiztosítás útján és a szociális intézmények rendszerével valósítja meg.

A szociális biztonságra vonatkozó fontosabb jogszabályok:

1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról,
1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről,
1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról,
2004. évi CXXIII. törvény a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról,
2010. évi LXXV. törvény az egyszerűsített foglalkoztatásról,
18/2005. (X. 18.) FMM rendelet az álláskeresőként való nyilvántartásba vételről, a nyilvántartásból való törlésről, valamint az álláskeresési megállapodásról,
223/2010. (VII. 30.) Korm. rendelet az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény végrehajtásáról.

A fentiekről bővebben:

Nemzeti Erőforrás Minisztérium: http://www.nefmi.gov.hu
Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség: www.ommf.gov.hu
Nemzeti Adó- és Vámhivatal: www.nav.hu
http://www.magyarorszag.hu