Címlap
Gyermekvédelem - családsegítés Nyomtatás
A gyermekek életkoruknál fogva különleges védelemre szorulnak, jogaikat számos nemzetközi szerződés és magyar jogszabály védi az oktatástól a foglalkoztatáson keresztül a nevelésükig.  
A Magyar Köztársaságban minden gyermeknek joga van a családja, az állam és a társadalom részéről arra a védelemre és gondoskodásra, amely a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges. A szülőket megilleti az a jog, hogy a gyermeküknek adandó nevelést megválasszák. A Magyar Köztársaság különös gondot fordít az ifjúság létbiztonságára, oktatására és nevelésére, védelmezi az ifjúság érdekeit.
A gyermekvédelemmel és családsegítéssel kapcsolatos feladatok egy részét a települési jegyzők látják el.

A gyermekvédelemre és családsegítésre vonatkozó fontosabb jogszabályok:

1952. évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról

A fentiekről bővebben:

Nemzeti Erőforrás Minisztérium: http://www.nefmi.gov.hu
http://www.magyarorszag.hu