Címlap
Egészséges környezet - környezetvédelem Nyomtatás
A Magyarország elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez. Az egészséges környezethez való alapvető jog védelme érdekében az Országgyűlés megválasztja a jövő nemzedékek országgyűlési biztosát.

Az egészséges környezetre és a környezetvédelemre vonatkozó fontosabb jogszabályok:

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről,
1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól,
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről,
1993. évi LIX. törvény az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról.

A fentiekről bővebben:
Alapvető Jogok Biztosának Hivatala: www.ajbh.hu
Vidékfejlesztési Minisztérium: http://www.vm.gov.hu
http://www.magyarorszag.hu