Címlap
Személyes adatok védelme Nyomtatás
A személyes adatok védelmét a magyar jogrendszer kiemelten kezeli, az Országgyűlés a személyes adatokkal kapcsolatos jogok védelmére, a felmerült jogszabálysértések kivizsgálására, továbbá a jogsértések megelőzésére adatvédelmi biztost választ.

Az adatvédelemre vonatkozó fontosabb jogszabályok:

1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
1993. évi LIX. törvény az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról,
1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről.

A fentiekről bővebben:

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala: www.ajbh.hu
Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság : www.nyilvantarto.hu
http://www.magyarorszag.hu