Címlap
Tulajdonhoz való jog Nyomtatás
Magyarország gazdasága olyan piacgazdaság, amelyben a köztulajdon és a magántulajdon egyenjogú és egyenlő védelemben részesül.
A magyar jogrendszer biztosítja a tulajdonhoz való jogot. A tulajdont kisajátítani csak kivételesen és közérdekből, törvényben szabályozott esetekben és módon, teljes, feltétlen és azonnali kártalanítás mellett lehet.
Eltérő szabályok vonatkoznak a termőföld tulajdonlására, így legfeljebb 300 hektár területű családi gazdaságot szerezhet meg belföldi magánszemély. Jogi személy vagy külföldi magánszemély nem szerezhet termőföld-tulajdont.

A tulajdonra vonatkozó fontosabb jogszabályok:

1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről,
1994. évi LV. törvény a termőföldről,
1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról
2007. évi CXXIII. törvény a kisajátításról.