Címlap
Sztrájkhoz való jog Nyomtatás
A munkához, valamint a munka és a foglalkozás szabad megválasztásához szorosan kapcsolódik a munkavállalók azon joga, hogy érdekei érvényesítése érdekében sztrájkolhasson.

A sztrájkra vonatkozó fontosabb jogszabályok:

1989. évi VII. törvény a sztrájkról,
1991. évi XXVIII. törvény a szakszervezeti vagyon védelméről, a munkavállalók szervezkedési és szervezeteik működési esélyegyenlőségéről
1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről

A fentiekről bővebben:

Nemzeti Erőforrás Minisztérium: www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma
http://www.magyarorszag.hu