Címlap
Szólás- és sajtószabadság, közérdekű adatok megismerése Nyomtatás
A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás és a szólás szabadságához, továbbá a közérdekű adatok megismeréséhez, valamint terjesztéséhez. A Magyar Köztársaság elismeri és védi a sajtó szabadságát és sokszínűségét, a demokratikus közvélemény kialakítása érdekében mindenkinek joga van a megfelelő tájékoztatáshoz a közügyek tekintetében.

A szólás- és sajtószabadságra vonatkozó fontosabb jogszabályok:

1986. évi II. törvény a sajtóról,
1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról,
1996. évi I. törvény a rádiózásról és televíziózásról,
1996. évi CXXVII. törvény a nemzeti hírügynökségről,
2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről,
2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról,
12/1986. (IV. 22.) MT rendelet a sajtóról szóló 1986. évi II. törvény végrehajtásáról.

A fentiekről bővebben:

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala: www.nyilvantarto.hu
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság: http://www.nmhh.hu
Alapvető Jogok Biztosának Hivatala: wwwajbh.hu
http://www.magyarorszag.hu
http://www.mti.hu