Címlap
Egyesüléshez való jog Nyomtatás
Az egyesülési jog az első generációs emberi jogok közé tartozik, amely szabadságjog alapján lehetséges a társadalmi szervezetek szabad létrehozása és működtetése. Ide tartozik az egyesületek, a pártok, az érdekvédelmi szervezetek, szakszervezetek létrehozásához, fenntartásához, és az azokhoz való csatlakozáshoz való jog.  A Magyar Köztársaságban az egyesülési jog alapján mindenkinek joga van a törvény által nem tiltott célra szervezeteket létrehozni, illetőleg azokhoz csatlakozni.

Az egyesülési jogra vonatkozó fontosabb jogszabályok:

1989. évi II. törvény az egyesülési jogról,

A fentiekről bővebben:

http://www.magyarorszag.hu