Címlap
Eljárási jogok Nyomtatás
Az Alaptörvény biztosítja mindenki számára a bíróság előtti egyenlőséget, illetve azt, hogy az ellene emelt bármely vádat, vagy valamely perben a jogait és kötelességeit a törvény által felállított független és pártatlan bíróság igazságos és nyilvános tárgyaláson bírálja el. Az Alaptörvény szintén deklarálja, hogy a törvényben meghatározottak szerint mindenki jogorvoslattal élhet az olyan bírósági, közigazgatási és más hatósági döntés ellen, amely a jogát vagy jogos érdekét sérti. Az Alaptörvény továbbá megteremti annak lehetőségét, hogy mindenki egyedül vagy másokkal együttesen olyan ügyekben, amelyben érdekelve vannak vagy közérdekűek kérelemmel, előterjesztéssel, panasszal fordulhatnak az illetékes állami szervhez. A Magyarország jogszabályai egyes indokolt esetekben biztosítják a jogi segítségnyújtás intézményi formáit az ügyfeleknek.

Az eljárási jogokra vonatkozó fontosabb jogszabályok:

-    1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról
-    1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról
-    2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
-    2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről
-    2004. évi XXIX. törvény az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról
-    2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól


A fentiekről bővebben:

A Magyarország Bírósága: http://www.birosag.hu
Kúria Alkotmánybíróság: http://alkotmanybirosag.hu
Nemzeti Adó- és Vámhivatal: http://www.nav.gov.hu
Rendőrség: http://www.police.hu
https://magyarorszag.hu/