Címlap
Okmányok Nyomtatás
A magyar állampolgárság érvényes magyar személyazonosító igazolvánnyal, érvényes magyar útlevéllel, érvényes állampolgársági bizonyítvánnyal, ellenkező bizonyításig - honosítási okirattal igazolható. Ezen okmányokon kívül az állampolgárok azonosítására egyéb, az egyes ágazatok által használt azonosítók léteznek (személyi azonosító, TAJ szám, adóazonosító jel stb.). További okmányok szükségesek az egyes tevékenységek végzéséhez, ill. adatok tanúsításához, igazolásához ilyen pl. a lakcímet igazoló hatósági igazolvány, a vezetői engedély, hatósági erkölcsi bizonyítvány.

Az okmányokra vonatkozó fontosabb jogszabályok:

-    1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról
-    146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról
-    168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet a személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról
-    1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről
-    1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról
-    35/2000. (XI. 30.) BM rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról
-    256/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet az okmányirodák kijelöléséről és illetékességi területéről

A fentiekről bővebben:

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala: www.nyilvantarto.hu
Nemzeti Közlekedési Hatóság: www.nkh.hu
www.magyarorszag.hu