Címlap
Konzuli védelem Nyomtatás
A külföldön tartózkodó magyar állampolgárok védelmét a Magyar Köztársaság a konzuli szolgálat útján látja el, amelynek körében a magyar állampolgárok alapvető jogai biztosítása érdekében a magyar konzulok kérelemre segítséget, támogatást nyújtanak, például:
- akadályoztatás esetén segítenek hozzátartozók értesítésében, tájékoztatást adnak baleset, más rendkívüli eset, születés, házasságkötés, haláleset során előírt helyi eljárások lényegéről, helyi ügyvéd, közjegyző, tolmács, orvos elérhetőségéről,
- tanácsot adnak a hazatéréshez szükséges pénz átutalásának, jegy telepítésének lehetőségéről, módjáról, szükség esetén ennek érdekében felveszik a kapcsolatot a hozzátartozókkal,
- kapcsolatot tartanak letartóztatott magyar állampolgárokkal, a helyi jogszabályokkal összhangban segítséget nyújtanak a hozzátartozóknak címzett üzenetek, értesítések továbbításához,
- intézkedést tesznek elveszett és bejelentett magyar úti okmányok pótlása érdekében, ideiglenes úti okmányt állíthatnak ki.

Egyes konzuli eljárások ért jogszabályban meghatározott díjat, illetve illetéket kell fizetni. A nemzetközi jog szabályai szerint a bajba jutottnak abban az államban, amelynek esetleg szintén állampolgára, a magyar konzul formális konzuli védelmet nem, vagy csak olyan mértékben nyújthat, amilyen mértékig azt a fogadó állam lehetővé teszi. Harmadik államban az adott állam hozzájárulásától is függ a több állampolgársággal is rendelkező személynek nyújtható konzuli védelem köre.
A konzuli védelemre vonatkozó szabályokat a konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény, valamint a konzuli védelem részletes szabályairól szóló 17/2001. (XI. 15.) KüM rendelet tartalmazza.
„Az uniós polgárokat harmadik országokban megillető konzuli védelem közösségi jogalapjait pedig az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 23. cikke, valamint az Európai Unió Tanácsa keretében 1995. december 19-én elfogadott 95/553/EK határozat tartalmazzák.”

A fentiekről bővebben:

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala: www.nyilvantarto.hu
Külügyminisztérium: www.konzuliszolgalat.kormany.hu
www.magyarorszag.hu