Címlap
Külföldre utazás Nyomtatás
A magyar állampolgárt megilleti a külföldre utazás joga, beleértve a külföldi letelepedés szándékával történő kiutazást is. A külföldre utazás joga alkotmányos alapjog, amely törvényben meghatározottak szerint gyakorolható, illetőleg korlátozható. Az irányadó szabályokról a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény (a továbbiakban: Utv.), valamint a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet rendelkezik.

A külföldre utazás joga érvényes okmánnyal gyakorolható. A külföldre utazásra jogosító okmányok köre magyar állampolgár esetében:
- az érvényes úti okmány (az útlevél, valamint nemzetközi szerződésben, továbbá a Kormány rendeletében meghatározott, a külföldre utazásra, illetőleg az onnan való visszatérésre jogosító hatósági igazolvány, bizonyítvány vagy irat)
- az érvényes személyazonosító igazolvány (EGT-állam területére történő beutazáskor, valamint nemzetközi szerződés alapján, illetve ha azt EGT-államnak nem minősülő állam belső joga biztosítja)

A magyar állampolgár külföldről bármikor hazatérhet, a hazatérés joga az Utv.-ben foglalt feltételek hiányában sem tagadható meg, nem korlátozható, illetőleg nem köthető feltételhez.
A Magyarország és más államok között vízummentességi megállapodások alapján a magyar állampolgárok vízum nélkül vagy könnyített vízumeljárás után utazhatnak a másik szerződő államba.