Címlap
Vissza lehet kérni a magyar nevet az állampolgárság megszerzésével együtt? Szabónak hívnak, de Sabau-nak írták át korábban a nevem. Nyomtatás
A határon túli magyarok az egyszerűsített honosítási eljárással egyidejűleg kérhetik
-    hogy saját vagy felmenőjük egykori magyar születési családi nevét viselhessék,
-    többtagú születési családi névből egy vagy több tag, valamint születési és házassági névből a nemre utaló végződés vagy névelem elhagyását (pl.: -ová),
-    utónevüknek magyar megfelelőjét.

Az egyszerűsített honosítási kérelem-nyomtatvány magában foglalja a névmódosítási kérelmet is. A kérelmet okirattal vagy szakvéleménnyel kell alátámasztani. Névmódosítással nem változtatható meg a házassági név, a házassági névviselési forma. A névmódosítás a magyar állampolgárság megszerzésével (eskü- vagy fogadalom-tétellel) egyidejűleg lép hatályba.